HABERLER

HIZLI MENÜ

EHV 2017-18 Eğitim-Öğretim Dönemi Kayıt Yenileme Duyurusu

Vakfımızın;2017-2018 yeni Eğitim ve Öğretim döneminde öğrenimlerine devam eden bursiyerlerimizin burslarının devam etmesi için,2017-2018 Dönemi bir üst sınıfa geçtiğini gösteren öğrenci belgesi ve geride bıraktığı önceki dönemlere ait ders başarı notu durumunu gösteren transkript (Not Durum Belgesi) ni en geç okulların açıldığı, Eylül Ayı sonuna kadar (Belgelerin aslını okuldan onaylı, ıslak imzalı!) elden veya postayla, vakıf merkezine iletmeleri gerekmektedir.Vakıf Burs Yönetmeliği gereği ; önceki dönemden en az iki ders ve üzeri zayıf (Başarısız) dersi bulunan ve öğrenimlerine Gaziantep’te devam edip, vakfın dönem içerinde düzenlemiş olduğu ve bursiyer öğrencilerimizin katılımının zorunlu olduğu, seminerlere veya programlara katılmayan bursiyerlerimizin burslarının kesilmesi veya devam etmesi, Vakıf Yönetim Kurulu tarafından belirlendikten sonra alınacak olan Yönetim Kurulu Kararı’na istinaden, ilgili öğrencilere ayrıca iletilecektir.
”Vakıf Burs Yönetmeliği” doğrultusunda, bir üst sınıfa geçtiğine dair kayıt yenilemeyen ve yeni burs kaydı yapılıp, dosyasında önemli eksik belge bulunan bursiyer öğrencilerin busları ödenmemektedir.Belirtilen kayıt yenileme tarihinden sonra kaydını yenileyen ve dosyasındaki önemli eksik belgeyi tamamlayan öğrencilerin burs ödemeleri geriye dönük ödenmemekte olup, sıradaki aylık burs ödemesinden itibaren ödenir.
“Vakıf Burs Yönetmeliği” doğrultusunda, burs ödeme süresi, ilgili dönemin Ekim-Haziran aylarını kapsayacak şekilde 9 (Dokuz) ay olmakla beraber, öğrencinin kayıt yaptığı tarihe denk gelen dönemin ayından itibaren başlar ve  bursun devamlılığı için uyulması gereken kriterlerin yerine getirilmesi kaydıyla, öğrencinin mezuniyetine kadar devam eder.Burs ödeme tarihleri her ayın sonu 1’i ile 5’i arası olup, öğrencilere ve velilere sms ile bildirilmektedir.

    Detaylı bilgi için “Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfı Burs Yönetmeliği” ne bakmanız veya vakıf yetkilileri ile irtibata geçmeniz önemle rica olunur.

    Saygılarımızla..

“Mutluluğun En Büyüğü Eğitime Sunulan Hizmet"

"Sizden Gelen Yardımlarla ve Bağışlarla Hedef Bir Adam Yetiştirmek”