Hizmetlerimiz

HIZLI MENÜ

 KALİTE VE POLİTİKAMIZ

 

                   Hepimizinde bildiği üzere ömür çok kısadır.Ne kadar zengin olursak olalım, makam ve mevkimiz ne olursa olsun,şüphe yok ki bir gün bunların hepsini bırakarak ebediyete intikal edeceğiz.Bu idrakin içinde olan atalarımız, insanlara yararlı hizmetler vermişler,bugün birer gurur vesilemiz olan köprü,yol,çeşme,camii ve okul gibi hayır müesseselerini vakıflar kurarak meydana getirmişlerdir.

                   Vakfımız da bu anlayışla hareket ederek,mal varlığının arttırılması,faaliyetlerinin gelişmesi ve hizmet imkanlarının çoğalması ile orantılı olarak,vakıf senedinde yazılı olan gayelerini birer birer gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

                   Küreselleşen dünyada ilk, orta ve yükseköğretimin öneminin farkında olan Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfı,”Mutluluğun En Büyüğü Eğitime Sunulan Hizmet” ve ”Sizden Gelen Yardımlarla ve Bağışlarla Hedef Bir Adam Yetiştirmek.” prensibiyle kurduğu; Hasan Kalyoncu Anaokulu ile; “Mucitler Kampüsü-Çocuk Akademisi”, Özel Erdem Okulları ile; “Eğitim Erdemsiz Olmaz” ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile; “Eğitimin Yaşam Boyu Seninle” prensibiyle,“Anaokulundan Üniversiteye” verdiğimiz eğitimle toplumumuzun ve insanlığın ihtiyaç duyduğu nitelikli insan sermayesine katkı yapmayı sürdürmektedir.

                   Bu nedenlerle vakfımızın kuruluşundan bugüne kadar gayelerine uygun olarak yapmış olduğu hizmetlerden bir kısmını ana başlıklar altında şöyle zikredebiliriz ;

 

 

                                                                     YARDIMLAR

 

      Cezaevi başta olmak üzere, çeşitli kurum ve kuruluşlara kitap yardımı, mescit, okul ve benzeri yerlere açkı, mefruşat ve yatak yardımları yapılarak ihtiyaçları giderilmeye çalışılmıştır.      

      Her yıl Aralık ayının ilk haftasında kutlanan Vakıf Haftası münasebetiyle yoksul ve muhtaç öğrenciler giydirilmektedir.Giydirilecek öğrenciler,okulların yöneticilerince seçilmektedir.Seçilen bu öğrencilere takım elbise,gömlek ve ayakkabı verilmekte olup,uygun olmayan giysilerinden dolayı arkadaşlarına karşı eziklik ve burukluk içerisinde olan öğrencilerimiz hem sevindirilmekte,hem de ihtiyaçları karşılanmaktadır.

      Vakfımız,her yıl Ramazan ayında yardıma muhtaç,fakir vakıf bursiyer öğrencilerine,çok fakir oldukları tespit edilen işsiz,özürlü,yatalak vs.geçim sıkıntısı yaşayan ailelere muhtelif gıda,giyim,erzak paketi, alışveriş çeki ve nakit para yardımı yapmaktadır.Nitekim son olarak,Vakıf bursiyerlerine,Gaziantep’te bulunan Suriye’li mağdur ailelere ve diğer mağdur ailelere toplam;200 adet gıda yardımı paketi ve her birisi; 250,00 TL değerinde 30 adet alışveriş çeki dağıtılmıştır.

      Vakfımız,Gaziantep’te bulunan Suriye’li mağdur ailelere,Sivil Toplum Kuruluşları aracılığıyla ilaç ve tedavilerine yardımcı olmak amacıyla nakit para yardımında bulunmuştur.

      Vakfımız,Van depremi dolayısıyla mağdur olan (evsiz kalan) depremzede Van’lı vatandaşlara büyük bir tır dolusu gıda,ilaç,muhtelif barınacak malzeme,nakit para vs.yardımı yapmış olup,ayrıca Gaziantep’teki diğer Sivil Toplum Kuruluşları tarafından yapılan yardımlara da iştirak etmiştir.

 

 

                                                                     MÜTEFERRİK İŞLER

 

        23.Seyyar Jandarma Tugayı’nda, 7 ay gibi kısa bir zamanda kubbeli ve minareli bir cami yaptırılarak hizmete sunulmuştur. Tugay komutanlığı bu hizmetimizden dolayı verdiği plaketle vakfımızı    onurlandırmıştır.Karşıyaka Hasırcıoğlu Kur’an-ı Kerim Kursu yaptırılarak; yeni neslimizin imanlı ve şuurlu bir şekilde,Kur’an ve Sünnet ışığında yetişmelerini sağlamak adına halkımızın hizmetine sunulmuştur.  Kolejtepe semtinde bir öğrenci yurdu açılarak; kalacak ve barınacak yeri olmayan öğrencilerimizin daha rahat ve huzurlu bir ortamda eğitim ve öğrenimlerine devam etmeleri sağlanmıştır. Pirsefa Mescidi ve Yuşa (A.S.) Peygamber türbesinin; kutsal ve mübarek mekanlar olması nedeniyle, halkımızın daha rahat ziyaret edebilmeleri,ibadetlerini daha iyi bir ortamda yapabilmeleri ve halkımıza daha iyi bir hizmet sunulması maksadıyla; yeniden inşa ve imar edilerek hizmete açılması gibi hizmetlerin yanı sıra, her yıl çok sayıda fakir ve yardıma muhtaç öğrencilerin giydirilmesi,orta ve yükseköğretimden binlerce öğrenciye burs verilmesi,Gaziantep Cezaevi başta olmak üzere çeşitli yerlere kitap yardımı,çeşitli mescitlere ve camiilere mefruşat ve eksiklerinin giderilmesi için nakit para  yardımları yapılarak ihtiyaçların karşılanması gibi hizmetlerde bulunulmuştur.

 

 

        Ayrıca şiir,kompozisyon,liseler arası bilgi yarışmaları düzenlenmiş,Gaziantep’imizi tanıtıcı fotoğraf sergileri açılmıştır. 1992 yılı Aralık ayında çok geniş çerçeveli bir sempozyum yapılarak dünya çapında bir ilim ve idare adamımız olan “Bedrüddin Ayni”tanıtılmıştır. Vakfımız daha sonra sempozyumda sunulan bildiriler ve ilim adamımızın hayatını konu alan “Bedrüddin Ayni” adıyla bir kitap bastırıp,yayınlayarak halkımızın bu değerli ilim adamını tanımasına vesile olmuştur. Ayrıca, Gaziantep’li değerli bir hemşehrimiz olan Doç.Dr.Mehmet Zeki Kuşoğlu’nun, sempozyum çerçevesinde Sedef-Oyma-Kesme sergisi açılmıştır. Vakfımız, kültürel gayelerinden birini daha gerçekleştirmek maksadı ile; Cemil Cahit Güzelbey’in “Gaziantep Evliyaları”isimli kitabı ile “Osmanlı Döneminde Yetişip,Yaşantısını Cumhuriyet Döneminde de Sürdüren Gaziantep’li Din Adamları” isimli araştırmasını birleştirerek kitap haline getirmek suretiyle yayımlatmıştır.Vakfımız, bu defa Gaziantep’li hemşehrimiz Necmeddin Şahiner’in, çok kıymetli diğer bir Gaziantep’li hemşehrimiz Mütercim Seyyid Ahmet Asım Efendi ile ilgili “Türk Dilinin Mimarı Antep’li Mütercim Asım” adlı kitabını bastırıp,yayınlatarak, halkımızın istifadelerine gururla sunmuştur.

      Vakfımız, kurulduğu tarih olan 1980 yılından bu güne kadar, hemen her yıl farklı hayır kuruluşları tarafından düzenlenen Fıkıh, Kelam, Hadis, Siyer i Nebi, Kur’an-ı Kerim Okuma vs. Bilgi Yarışmaları programlarına Ana Sponsor olarak destek ve katkı sağlamakta olup, söz konusu yarışma programlarında dereceye girerek başarı elde eden öğrencilerin ödüllendirilmeleri maksadıyla, öğrencilere; Hadis, Siyer i Nebi, Kur’an-ı Kerim vs.dini kitaplar hediye edilmesi, öğrencilere; altın, para, plaket vs.değerli ödül takdimi yapılarak hediye edilmesi ve ayrıca öğrencilerin; çeşitli gruplar halinde Umreye gönderilmeleri şeklinde turlar düzenlenmesi vs.benzeri yardımlarımız devamlı olarak yapılmakta olup, gün geçtikçe artarak devam etmektedir.  

      Bilgi ve ilim havzamıza katkılar sağlamak amacıyla sempozyumlar, muhtelif günler ve haftalar dolayısıyla şiir, kompozisyon ve liseler arası bilgi yarışmaları düzenlenmiş, muhtelif ödüller verilmek suretiyle, gençlerimizin sosyal ve kültürel hayatlarına katkıda bulunulmaya çalışılmıştır.

 

 

                                                              BURS HİZMETLERİ

 

        1980 yılında başlayan ve kuruluşumuzdan bu güne on binlerce kişiye (Yaklaşık 30 bin kişi ve üzeri) burs veren vakfımızın bu hizmeti kesintisiz devam etmektedir.Yardıma muhtaç,fakir ve başarılı öğrencilere ;

        2020-2021 eğitim ve öğretim yılında ; 347 yüksek öğretim,72 orta öğretim okullarında okuyan öğrenciler olmak üzere toplam 419 öğrenciye ; 9 ay süre ile yüksek öğretim öğrencilerine aylık ; 300,00 TL ve üzeri (Yönetim Kurulumuzun belirlediği miktar) arası, ilk ve orta öğretim öğrencilerine ise aylık ; 250,00 TL ve üzeri (Yönetim Kurulumuzun belirlediği miktar) arası, 10 öğrenciye ise eğitim bursu olarak tek seferde toplam ; 526.092,00 TL olmak üzere Genel Toplam ; 429 öğrenciye ; 1.591.492,00 TL burs verilmiştir.

               2021-2022 eğitim ve öğretim yılında ; 408 yüksek öğretim,84 orta öğretim okullarında okuyan öğrenciler olmak üzere toplam 492 öğrenciye ; 9 ay süre ile yüksek öğretim öğrencilerine aylık ; 300,00 TL ve üzeri (Yönetim Kurulumuzun belirlediği miktar) arası, ilk ve orta öğretim öğrencilerine ise  aylık ; 250,00 TL ve üzeri (Yönetim Kurulumuzun belirlediği miktar) arası, 3 öğrenciye ise eğitim bursu olarak tek seferde toplam ; 36.505,00 TL olmak üzere Genel Toplam ; 495 öğrenciye ; 1.369.305 TL burs verilmektedir.

               Ayrıca,yurt geneli verilen bursların haricinde,Yurt içinde ve Yurt dışında Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimi alan öğrencilerin yanı sıra,vakfımız bünyesinde  kurulan ve gün geçtikçe öğrenci sayılarını arttırarak eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam eden,Özel Erdem Okulları ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde öğrenimlerine devam eden yardıma muhtaç,fakir ve başarılı öğrencilere verilen burslarla birlikte,burs verilen öğrenci sayısı ve burs ödeme miktarı dönem içerisinde ve ilerleyen dönemlerde,gün geçtikçe fazlasıyla artarak devam etmektedir.

 

                                                          KARİYER OFİSİ

 

         Bu çalışma, öğrencilerin kendilerine uygun bir meslek seçmeleri, bu döneme kadar en iyi şekilde yetişmeleri, mesleklerinde başarılı bireyler olmaları için oluşturulan vakıf ve kolej çalışmalarıdır.

Kariyer Ofisi, Şehir içi ve şehir dışı geziler, piknikler, grup çalışmaları, bilgi yarışmaları, tiyatro, seminer, konferans, halı saha turnuvaları, yatılı programlar gibi çalışmaları hedeflemektedir.

 

 

 

 

 

 

 

                                                GENÇLİK KOMİSYONLARI

 

       Vakıf sitesi, bursiyerlerle iletişim ve bursiyer etkinliklerinden sorumlu olan Bayanlar ve Erkekler Komisyonları mevcuttur.

 

                                             AYLIK BURS TOPLANTILARI

 

       Gaziantep’te okuyan bursiyer öğrenciler her ayın ilk cumartesi günü Özel Erdem Koleji’nde buluşmaktadır. Bu toplantılarda kişisel gelişim ve sosyal konularla ilgili seminerler verilmektedir.

 

                                                  ARA TATİL VE YAZ ETKİNLİĞİ

 

       Vakıf bünyesinde ara tatilde ve yaz tatilinde bursiyer öğrencilere etkinlikler, piknik ve geziler düzenlenmektedir.

 

                                                      ÖZEL ERDEM OKULLARI

 

       1998 yılında Vakfımız bünyesinde kurulmuş olup, halen eğitim ve öğretim faaliyetlerini devam ettirmektedir.

 

                                          T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ

 

       2008 yılında Vakfımız bünyesinde kurulmuş olup, halen eğitim ve öğretim faaliyetlerini devam ettirmektedir.

 

                                                HASAN KALYONCU ANAOKULU

 

       2014 yılında Vakfımız bünyesinde kurulmuş olup, halen eğitim ve öğretim faaliyetlerini devam ettirmektedir.

 

GAZİANTEP EĞİTİM VE HİZMET VAKFI KALYON KÜLTÜR VE SANAT İKTİSADI İŞLETMESİ

 

       2019 yılında Vakfımız bünyesinde kurulmuş olup, etkinliklerini ve aktivitelerini sürekli arttırmak suretiyle, tarihimize ve toplumumuza ışık tutacak, yararlı sanat faaliyetlerini aktif olarak  devam ettirmektedir.

 

 

 

 

 

                                                                 VAKIF SİTESİ

 

        Bursiyerlerimiz ve vakıf gönüllülerimiz ile daha kolay iletişim kurmak amacıyla 2007’de www.ehv.org.tr olarak sitemiz yayına başlamıştır.

        Bu sitede vakfımızın misyonunu ve vizyonunu, çalışmaları, mezun ve mevcut bursiyerlerimizin bilgileri, Araştırma Grupları ile ilgili gelişmeler sunulmaktadır.Ayrıca,vakfımızın toplumsal duyarlılık ve halkla iç içe olabilmek adına /gaziantepehv olarak sosyal medya hesaplarımız aktif olarak faaliyet göstermektedir.                                                                    

        Yine iletişimi kolaylaştırmak üzere egitimhizmetvakfi@hotmail.com ile ehv@ehv.org.tr e mail adresleri olmak üzere iki adet iletişim adresleri kullanmaktadır.

        Var olanların korunması, bunlara yenilerin eklenmesi, yeni hizmet alanlarının devreye konması, aşkla, heyecanla devam ettirilmesi ve daha da ilerilere taşınması en büyük arzumuzdur.

 

 

 

 

 

GAZİANTEP EĞİTİM VE HİZMET VAKFI

 2022 YILI ÇALIŞMA (FAALİYET) RAPORU

 

                                                                                                                                      26.11.2021

 

1-     2020-2021 eğitim ve öğretim yılında ; 347 yüksek öğretim, 72 orta öğretim okullarında okuyan öğrenciler olmak üzere toplam ; 419 öğrenciye ; 9 ay süre ile yüksek öğretim öğrencilerine aylık ; 300,00 TL ve üzeri (Yönetim Kurulumuzun belirlediği miktar) arası, ilk ve orta öğretim öğrencilerine ise aylık ; 250,00 TL ve üzeri (Yönetim Kurulumuzun belirlediği miktar) arası, ayrıca ; 10 öğrenciye ise eğitim bursu, okul eğitim ücreti ödemesi olarak tek seferde toplam ; 526.092,00 TL olmak üzere Genel Toplam ; 429 öğrenciye ; 1.591.492,00 TL burs verilmiştir.

 

2-     2021-2022 eğitim ve öğretim yılında ; 408 yüksek öğretim, 84 orta öğretim okullarında okuyan öğrenciler olmak üzere toplam ; 492 öğrenciye ; 9 ay süre ile yüksek öğretim öğrencilerine aylık ; 300,00 TL ve üzeri (Yönetim Kurulumuzun belirlediği miktar) arası, ilk ve orta öğretim öğrencilerine ise aylık ; 250,00 TL ve üzeri (Yönetim Kurulumuzun belirlediği miktar) arası, ayrıca ; 3 öğrenciye ise eğitim bursu, okul eğitim ücreti ödemesi olarak tek seferde toplam ; 36.505,00 TL olmak üzere Genel Toplam ; 495 öğrenciye ; 1.369.305,00 TL burs verilmesini,

 

3-     Vakıf Senedine aykırılık teşkil etmemek üzere, Vakfın Gayesi doğrultusunda, çeşitli sanat faaliyetleri ve aktiviteleri, sanat  sergileri açmak, sanat ürünlerinin teşhiri ve satılması, sanat eğitimleri, hayvan hakları çalıştayları, hayvan bakım, gözetim ve koruması hususlarında faaliyette bulunması doğrultusunda, Vakfın amaçlarının gerçekleştirilmesinde yararlanılmak üzere ve Vakfa sürekli gelir temin etmek amacı ile ; Mimar Sinan Mah. Çavuşdere Cad. No : 41 - A İç Kapı No : 30 Üsküdar  / İstanbul adresinde GAZİANTEP EĞİTİM VE HİZMET VAKFI KALYON KÜLTÜR VE SANAT İKTİSADI İŞLETMESİ Ticaret Ünvanı adıyla kurulmuş olup, etkinliklerini ve aktivitelerini sürekli arttırmak suretiyle, tarihimize ve toplumumuza ışık tutacak, yararlı sanat faaliyetlerini aktif olarak  devam ettirmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-     Vakfımızın geleneksel aylık bursiyer buluşmaları kapsamında ; Yurt geneli ve ayrıca Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Özel Erdem Okulları, Gaziantep Üniversitesi ve Gaziantep’teki diğer orta öğretim ve yükseköğretim okullarında olmak üzere öğrenimlerine Gaziantep’te devam eden, vakfımızın bursiyer öğrencilerine yönelik olarak, öğrencilerimizin birbirleriyle tanışıp kaynaşmalarını sağlamak, öğrencilerin sosyal, kültürel gelişimlerine yardımcı olmak amacıyla milli, manevi değerlerimizi anlatmak ve tanıtmak, ayrıca Vakfın kuruluşundan bu 

güne kadar, vakfa hizmet eden, emeği geçen eski ve yeni Mütevelli Heyet Üyeleri ile eski ve yeni bursiyerlerin bir araya getirilmeleri, onure edilmeleri amacıyla hizmet içi, Eğitim öğretim dönemi içerisinde her ay düzenli olarak bursiyer buluşmaları gerçekleştirilmektedir. Düzenli olarak yapılmaya devam edilen söz konusu bursiyer buluşmaları kapsamında, alanında uzman kişiler tarafından konferans ve seminerler verilmektedir. Bu şekilde vakıf ile bursiyerler arasındaki iletişim sürekli olarak sürdürülmektedir.

 

5-     Vakfımızın üyesi bulunduğu Gaziantep Gönüllü Kuruluşlar Platformu’nun (GÖNÜLKUR) düzenlediği toplantılara düzenli olarak katılım sağlanılmaktadır. Gaziantep’te faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları her ay düzenli olarak bir araya gelip şehrin ve ülkemizin çeşitli toplumsal sorunlarını ele alarak çözüm aramakta ve belirlenen konuları gerek Yerel Yöneticilerimiz ile gerek ise Devlet Yetkililerimiz ile yapılan istişareler neticesinde paylaşılmakta olup, çözüme kavuşturulmaktadır. Gönülkur Platformu’ndaki bu bilgilendirme ve görev paylaşımı toplantıları her ay bir kurumun ev sahipliğinde gerçekleşmektedir. Söz konusu bu çalışmalar neticesinde örneğin ; Fetö Terör Örgütü tarafından yapılan Devletimizin ve Milletimizin birliğine, beraberliğine ve bölünmez bütünlüğüne kasteden başarısız hain darbe girişiminden sonra, Kamu hizmetine devredilen eski Zirve Üniversitesi’nin, vakfımızın bilhassa devreye girmesiyle, Sayın Cumhurbaşkanımıza ilgili konunun iletilmesine ve yapılan istişarelere mütakiben “İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi” olarak Milletimizin hizmetine sunulması sağlanılmıştır.

 

6-     Şehrimizde bulunan Sivil Toplum Kuruluşlarına ziyaretler gerçekleştirilmektedir. Gerek kendi kurumsal çalışmaları, gerek ise, vakfımız veya Gaziantep Gönüllü Kuruluşları Üyesi bütün vakıflar olarak ortaklaşa yapılan veya yapılması planlanan şehrimizin, ülkemizin ve milletimizin faydasına olan sosyal, ilmi, kültürel ve toplumsal faaliyetler konusunda birlikte istişare edilerek söz konusu hayırlı hizmetler hakkında görüş alış verişinde bulunulması amacıyla, gönül birlikteliği yaptığımız dost ve kardeş kuruluşlar ile iş birliği ve görüşmeler gerçekleştirilmektedir.

 

7-     Vakfımızın Mütevelli Heyet Üyesi Sayın ; Songül KALYONCU, Şahinbey Belediye Başkanı Sayın ; Mehmet TAHMAZOĞLU ve Türkiye Gençlik Vakfı Genel Başkanı Sayın ; Enes EMİNOĞLU ile bir araya gelerek gençlik çalışmaları ile ilgili faaliyetler hakkında istişarelerde bulunulmuş olup, ilgili iki vakıf ortaklaşa çalışmalar yapmıştır.

 

8-     MEB yetkilileri, Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali ERBAŞ, önceki Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Mehmet GÖRMEZ, Gaziantep Valiliği, Gaziantep Belediye Başkanları, Yerel Yöneticiler, Stk Temsilcileri vs. olmak üzere kıymetli temsilcilerin katılımlarıyla düzenlenen "Stk Faaliyetleri, Gençlik ve Eğitim Vizyonu” konulu toplantıya vakfımızı temsilen katılım sağlanılmıştır.

 

9-     Hafızlık yarışmasında Türkiye birincisi olarak bizleri gururlandıran, başta Türkiye Şampiyonu Hafız İshak MERMER olmak üzere, bununla birlikte diğer hafızlık kursiyerlerinin de almış olduğu hafızlık eğitimi doğrultusunda, ilgili gönüldaş vakfımız olan Hoşgör Fatih Kur’an Kursu ile kurucu vakfı olan Fatih İlim Araştırma vakfı’na, vakfımız tarafından gerekli nakdi ve ayni (Hafızlık sınıflarına akıllı tahta alımı) vs. yardımlar yapılmıştır.

 

10- Gaziantep Valiliği, Şahinbey Belediyesi, Kızılay ve vakfımızın da yer aldığı Gönüllü

       Kuruluşlar’ın işbirliği ile düzenlenen, “Vatan İçin Can, Millet İçin Kan Veririz”

       Kampanyasına, vakfımız olarak ilgili bağlı kurumlarımızın ve bursiyerler öğrencilerimizin

       yönlendirilmesi, kampanyaya katkıda bulunulması vs. yardımlar ile desteklenilmesi suretiyle,

       sponsor olunarak, ilgili program ortaklaşa düzenlenmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

11- T.C. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Gaziantep Büyükşehir

       Belediyesi, Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi, Diyanet İşleri Başkanlğı Gaziantep

       İl Müftülüğü ve vakfımızın da yer aldığı Gönüllü Kuruluşlar’ın işbirliği ile düzenlenen, “Bir

       Kitap Bir Umut” Kitap Bağışı Kampanyasına, vakfımız olarak ilgili bağlı kurumlarımızın ve

       Bursiyer öğrencilerimizin yönlendirilmesi, kampanyaya katkıda bulunulması vs. yardımlar ile

       desteklenilmesi suretiyle, sponsor olunarak, ilgili program ortaklaşa düzenlenmiştir.

 

12- Büyükşehir Belediyesi ve vakfımızın da yer aldığı Gönüllü Kuruluşlar’ın işbirliği ile

 Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz’in (SAV) dünyayı şereflendirdiği

 Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında ; Dursun Ali ERZİNCANLI, Ömer KARAOĞLU, Eşref

 ZİYA ve Çocuk İlahi ve Şiir Gruplarının da katılımlarıyla düzenlenen, “Hoşgeldin Sevgili

       Nebi” programına, vakfımız olarak ilgili bağlı kurumlarımızın ve bursiyer öğrencilerimizin

 yönlendirilmesi, kampanyaya katkıda bulunulması vs. yardımlar ile desteklenilmesi suretiyle,

 sponsor olunarak, ilgili program ortaklaşa düzenlenmiştir. Düzenlenen konserde değerli

 müzisyen ve sanatçılar programa katılım sağlayan tüm halkımız ve bursiyer öğrencilerimiz ile

 bir araya gelerek, şiir, ezgi ve ilahiler eşliğinde, Peygamber Efendimiz anılmış ve yoğun ders

 temposu içerisinde yapılan bu dinleti programı, öğrencilerimizin güzelce vakit geçirmelerine

 vesile olmuştur.

 

13- YAPILMASI PLANLANAN FAALİYETLER :

                                                                                                                                                                                                                                                          

14- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında ; Vakıf Senedimizin ; ”MADDE 2-GAYE VE  

 GAYELERİNİ GERÇEKLEŞTİRME :B-VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK  

 İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER :

 2) b) Talebelerin ilmi ve kültürel yönden gelişmelerini sağlamak için her türlü

 kurslar, seminerler düzenler, kamplar kurar ve bu yöndeki faaliyetleri destekler.”

 Maddesinde de belirtildiği gibi,eğitime yönelik faaliyetler kapsamında ; Vakfımızın bursiyer

 öğrencilerine yönelik olarak, öğrencilerimizin birbirleriyle tanışıp kaynaşmalarını sağlamak,

 öğrencilerin sosyal, kültürel gelişimlerine yardımcı olmak amacıyla milli, manevi

 değerlerimizi anlatmak ve tanıtmak, ayrıca Vakfın kuruluşundan bu güne kadar, vakfa hizmet

 eden, emeği geçen eski ve yeni Mütevelli Heyet Üyeleri ile eski ve yeni bursiyerlerin bir

 araya getirilmeleri, onure edilmeleri amacıyla dönem içi, sömestr ve yaz döneminde, halka

 açık, Hizmet İçi Eğitim Seminerleri, Konferanslar, Sempozyumlar vs.programlar

 düzenlenmesini, bu söz konusu sosyal ve kültürel etkinlikler ile vakfımızın daha iyi

 tanıtılabilmesi için yapılacak olan tanıtım filmi, dergi ve promosyon ürünleri yaptırılması için

 ; Vakıf Yönetim Kurulu Kararı ile belirtilen oranda bütçe ayrılmasını,


15- Vakfımızın Maliye Bakanlığı nezdindeki Vergi Muafiyeti kriterlerine istinaden, vakfın  

 amaçları doğrultusunda, amaca yönelik harcamalar ve eğitim faaliyetleri kapsamında ; Vakıf  

 Senedimizin ; “MADDE 4- VAKIF GELİRLERİNİN SARF ŞEKLİ : 

 Vakfın yıllık brüt gelirlerinin 4/5’i Vakfın amaçlarına, kalan 1/5’i yönetim ve idame

 giderleri ile ihtiyata ve vakıf mal varlığı arttırıcı yatırımlara tahsis ve sarf olunur.”

 Maddesinde de belirtildiği gibi, Vakıf Senedimizde yer alan ilgili madde doğrultusunda ;

 vakfın gelir getirici mal varlığını arttırmaya yönelik Eğitim faaliyetleri (Eğitim Binaları

 Yapılması.) doğrultusunda kullanılmak üzere, vakfımıza bağlı olarak faaliyet gösteren

 T.C.Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Özel Erdem Okulları’na Bağış olarak aktarılması için ;

 Vakıf Yönetim Kurulu Kararı ile belirtilen oranda bütçe ayrılmasını,


16- Yine, vakfımızın Maliye Bakanlığı nezdindeki Vergi Muafiyeti kriterlerine istinaden,  vakfın  

 amaçları doğrultusunda, amaca yönelik harcamalar ve eğitim faaliyetleri kapsamında ; Kamu  

 Yararına faaliyet gösteren ve Devletimizin Kamu yükünü azaltıcı faaliyetlerde bulunan bir 

 vakıf olmamızı da göz önünde bulundurarak, Vakıf Senedimizin ; “MADDE 2- GAYE VE

 GAYELERİNİ GERÇEKLEŞTİRME : A-VAKFIN GAYESİ :  

1- Kreş, Anaokulu, İlk Orta ve Yüksek dereceli okul, fakülte ve diğer dengi okullara

    devam eden talebelerden kabiliyetli ve fakir olanlarına, yurt içinde ve dışında tehsil

    ve ihtisaslarını yaptırma, milli değerlerine bağlı olarak yetiştirilmelerini sağlamak

    aynı değerlere bağlı ilim ve fen adamlarıyla öğretmenleri yetiştirmek, tek başına veya

    diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte yüksekokul, fakülte, üniversite gibi yüksek

    öğrenim kurumları kurmak, açmak, kurulmuş ve açılmış olanlara katılmak, 

2- Yaptırılan, satın alınan veya kiralanan bina ve tesislerde tek başına veya diğer kurum

     ve kuruluşlarla birlikte kreş, her derecede okul, hastane, poliklinik gibi eğitim ve

     sağlık kuruluşları açmak ve bu amaçla ortaklıklar kurmak, kurulmuş kurumlara

     katılmak veya ortak olmak, kurduğu kurumları amacına uygun işletme şartıyla

     kiraya vermek,  her dalda araştırma merkezi açmak, başka kurum ve kuruluşlara ait

     araştırma merkezi ile işbirliği yaparak onların faaliyetlerine yardımcı olmak,

     araştırma projelerini desteklemek, 

3- Fakir ve kimsesizlere maddi ve manevi yardımlarda bulunmak, tedavilerini

    yaptırmak, mevzuatlarındaki hükümlere aykırı olmamak kaydıyla, kapasite durumu

    dikkate alınarak, vakıf yönetim kurulunca belirlenecek oranda fakir ve muhtaç  

    talebelerle hastaların Vakıf eğitim ve müesseselerinde ücretsiz öğrenim yapmaları ve

    tedavi edilmelerini sağlamak,” 

 Maddesinde de belirtildiği gibi, Vakıf Senedimizde yer alan ilgili madde doğrultusunda ; 

 vakfın tüm iştigal alanlarını kapsayacak şekilde, Gaziantep dışında  okullar ve eğitim 

 kurumları açılması nedeniyle, vakfın faaliyet alanlarının yurt genelinde genişletilmesi 

 kapsamında ; yeni Özel Erdem Okulları projesi, Ankara ve İstanbul’da yeni eğitim  

 kurumlarının (Üniversite, İlk ve Orta Dereceli Okullar, Kolej, Rehabilitasyon Merkezi,  

 Sığınma Evleri, Çocuk Evleri ; 3-5 yaş gurubu kimsesiz çocukların himaye edilmesi) açılması  

 projelerinin yanı sıra, Kültür ve Sanat Merkezleri, İktisadi İşletmeler ve Sürekli Eğitim 

 Merkezleri vs. projeleri gibi eğitim yatırımlarının vakfımız tarafından finanse edilmesi için ;  

 Vakıf Yönetim Kurulu Kararı ile belirtilen oranda bütçe ayrılmasını,