Vakfımız

HIZLI MENÜ

GAZİANTEP EĞİTİM VE HİZMET VAKFI

1980


Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfı, 1980 yılında merhum Hasan Kalyoncu ve müteşebbis hayırseverlerin öncülüğünde kuruldu. Ana gayesi; anaokulu ve ilkokuldan üniversiteye kadar her seviyede okullar,kolejler, Kur’an-ı Kerim kursları, kütüphaneler,eğitim salonları ve benzeri kurumlar inşa etmek, açmak ve buralarda okuyan bilhassa kabiliyetli ve fakir talebelere burs vermek; muhtaç talebelerin her türlü ihtiyaçlarını karşılamak; fakirlere, kimsesizlere her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak;ilmi, dini,tarihi eserleri yazdırmak, neşretmek;gerekirse bunları yabancı dillere,yabancı dildekileri Türkçeye çevirtmek;vakfın gayesine uygun her türlü basın ve yayın faaliyetlerini yapmaktır. Vakfın temel hedefi, eğitime yatırım yaparak rekabetin hâkim olduğu küresel dünyada şehrimizin ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu kaliteli insan sermayesinin yaratılmasına yardımcı olmaktır.

Vakfımızın amacı; her seviyede okullar açmak, ihtiyaç sahibi öğrencilere burs imkanları sağlamak, insanımızın gelişmesine yönelik kurslar, seminerler, konferanslar, sempozyumlar düzenlemek, ilmi araştırmalar ve çalışmalar yapmak ve yaptırmak, şehrimizin ülkemizin ve insanlığın ihtiyaç duyduğu kaliteli insan yetiştirilmesine imkan hazırlamaktır. İnsanın inşası ve yaşanabilir bir dünyanın inşası için eğitim önceliğimizdir.

Kaliteli insan yetiştirmenin ve iyi bir toplum olmanın temel şartı, iyi bir eğitimdir. Bu doğrultuda vakfın temel amacı; başarılı ancak eğitime erişim imkânı olmayan öğrencilere burs ve barınma sağlayarak, ülkemizin kalkınmasında motor gücü olan beşeri sermayeye katkı yapmaktır.

Vakıf, bu amacını gerçekleştirmek için kurulduğu günden bu yana binlerce öğrenciye burs ve barınma imkânı vermektedir. Burs verilen öğrencilerin bir kısmı bugün anaokulu,ilkokul,ortaokul ve lise okullarımızda öğretmen,üniversitelerimizde ise öğretim üyesi olarak hizmet vermektedir.

Vakıf; dünyadaki ve ülkedeki gelişmelere duyarlı, evrensel ahlaki değerlere sahip ve bağlı, farklılıkları anlayan ve insan haklarına saygılı, eleştirel düşünebilen, sorunlara bilimsel zihniyetle yaklaşan, özgüven sahibi bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Amacımız; milli ve manevi değerlerine bağlı vatanını ve milletini seven, ülkesine ve insanlığa hizmet sevdalısı, kendi kültürel mirasına sahip çıkan, öz değerlerine sahip, yenilikçi, vizyon sahibi, cesur, çok yönlü, bir ayağıyla sağlam bir şekilde kendi kültürel dinamiklerimize basacak; diğer ayağıyla da tüm dünyaya, medeniyetlere, kültürlere, ufuklara yelken açabilecek bir özgüven duygusuyla hareket eden, ulusal, bölgesel ve küresel sorunlara evrensel bir medeniyet perspektifiyle bakabilen ve bu sorunlara merhamet merkezli, insancıl, barışçıl, çevreye duyarlı bir bakış açısıyla çözüm üreten, ahlaklı, şahsiyetli, empati yapabilen, fedakar, diğer gam bir nesil yetişmesine imkan sağlamaktır.

                  “Vakfımız;kuruluş tarihi olan 1980 yılından bu yana Kamu Yararına çalışan ve Devletin kamu hizmeti yükünü azaltıcı faaliyetlerde bulunan bir Vakıftır.”

                  “Bu vesile ile vakfımızı kuran,bu günlere gelmesine vesile olan,yapılan bütün hizmetlerde vakfımıza maddi ve manevi yardımlarını ve desteklerini esirgemeyen, başta çok değerli kurucumuz merhum Sayın; Hasan Kalyoncu Beyefendi olmak üzere,ahirete intikal etmiş olanlara Yüce Allah’tan rahmet, yaşayanlara ise, Yüce Allah’tan huzurlu bir yaşam, sağlık,mutluluk ve esenlikler temennisiyle; yapmış olduğumuz bu hayırlı hizmetlerin; Yüce Türk Milleti nezdinde Gazi Şehrimize, Osmanlı mirası olan güzel Ülkemize ve Bütün İslam Alemine, barış, huzur ve hayırlar getirmesini, birlik beraberlik ve kardeşliğimizin pekişmesine vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ederiz.